Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


02.07.2024

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 428/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z 26 czerwca 2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w II kwartale 2024 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter...
19.06.2024

Terminowość podpisywania list płac

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przypominam, że zgodnie z art. 68 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kierownik jednostki odpowiada za zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej. W celu zabezpieczenia ciągłości działania...
18.06.2024

Nowe wersje formularzy

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce „Do pobrania – Dla jednostki – Księgowe” pojawiły się nowe wersje formularzy, które należy stosować: CUW_Rybnik_3.7 – Metryczka – opis faktury...
13.06.2024

Umowy cywilnoprawne – nowe wzory

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce Do pobrania – Dla jednostki – Prawne zostały zamieszczone zaktualizowane wzory umów. Oznacza to, że wszystkie projekty umów, które zostają od dnia dzisiejszego...
06.06.2024

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w terminie do 31 sierpnia nauczycielom wypłaca się świadczenie urlopowe. W związku z tym ewentualne zmiany terminu zakończenia umowy (np. w związku z przejściem na emeryturę) należy...
24.05.2024

Zmiany w statucie MKZP

Dnia 23 maja 2024 roku odbyło się walne zebranie delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Jednym z punktów zebrania były zmiany w statucie, które wynikały z sugestii członków...
14.05.2024

Nowa wersja formularza do iPKO biznes

Z dniem 8 maja 2024 roku został zmieniony „Wniosek o konfigurację dostępu do iPKO biznes”. Zaktualizowana wersja formularza stanowi załącznik do zarządzenia nr 284/2024 Prezydenta Miasta Rybnika. Wniosek został zamieszczony na stronie...
07.05.2024

Zmiany organizacyjne w CUW

W związku ze zmianami organizacyjnymi stanowisko Dyrektora od 1 maja 2024 roku objęła pani Ksymena Zimny, a funkcję p.o. głównego księgowego pełni pani Grażyna Zdrzałek. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można znaleźć w...
25.04.2024

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum...
25.04.2024

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych...
18.04.2024

Nowy oraz zaktualizowany szablon

Już w najbliższą niedzielę 21 kwietnia 2024 roku odbędzie się II tura wyborów samorządowych, w trakcie której mieszkańcy wybiorą Prezydenta Miasta. Część pracowników jednostek obsługiwanych będzie w nich uczestniczyła pełniąc rolę tzw....
05.04.2024

Wpłaty pracodawców na rzecz PFRON

Obowiązek przekazywania środków na rzecz PFRON wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na tej podstawie wpłat do PFRON dokonują pracodawcy, którzy...
04.04.2024

Nowe wersje formularzy MKZP

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce „Kasa ZP” zostały zamieszczone nowe wersje formularzy, które dostosowano do potrzeb funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem